Arborist Valentin

Valentin sem v postopku usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije NPK - Negovalec dreves na višini ter cerifikata mednarodnega združenja za arborikulturo ISA - Certified Tree Climber. Izobražujem se za nego dreves v urbanem okolju, kar obsega obrezovanje sadnih ter okrasnih dreves, uporaba vrvne plezalne tehnike, podiranje dreves in ureditev odvoza, odstranjevanje bele omele in bršljana. Praktične izkušnje pridobivam zlasti na področju Maribora, Štajerske oziroma Podravja.
Član mednarodnega združenja za arborikulturo, številka: 330785
ISA - International Society of Arboriculture
Član mednarodnega združenja drevesnih plezalcev, številka: 05012311
TCI - Tree Climbers International
Tole je nekaj dokumentarnih video posnetkov mojih praktičnih vaj:
Še več video posnetkov si lahko ogledate na moji Facebook strani ali YouTube kanalu z imenom Arborist Valentin:
Če imate kakšne potrebe glede obrezovanja in poseka dreves, me lahko pokličite in pridem na ogled. Glede na obseg projekta lahko organiziram izvedbo v sodelovanju z drugimi arboristi ter gozdarji. Pri delu visoko v drevesni krošnji varnostni standardi nalagajo, da sta prisotna vsaj dva arborista že zato, da v primeru nesreče lahko drug drugega rešita iz krošnje. Gozdarji pa z gozdarskimi nakladalniki in prikolicami izvedejo odvoz vej in debel.
Za arboriste je zimsko obdobje terminsko najbolj primerno za podiranje dreves, kar je podrobneje pojasnjeno na tej podstrani:
Podiranje dreves Maribor
Tel: 041 756 753
Valentin, hiša Rozman
c/o Koroška cesta 104, Maribor
Nedomače, blizu [2000]
E-pošta: info@valentinrozman.si