Arborist Valentin

Maribor
Tel: 041 756 753
Valentin sem v postopku proučevanja znanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije NPK - Negovalec dreves na višini, certifikata evropskega sveta za arborikulturo ETW - European Tree Worker ter mednarodnega združenja za arborikulturo ISA - Certified Tree Climber. Izobražujem se za nego dreves v urbanem okolju, kar obsega obrezovanje sadnih ter okrasnih dreves, povezovanje drevesne krošnje, uporaba vrvne plezalne tehnike, podiranje dreves in ureditev odvoza, odstranjevanje bele omele in bršljana ter trgatev stožev jelk in smrek. Praktične izkušnje pridobivam zlasti na področju Maribora, Štajerske oziroma Podravja.

Moje prve izkušnje z nego dreves segajo že v leto 2000, ko sem prvič postal samostojni podjetnik. Na svojem majhnem vrtu v okolici Radovljice sem posadil 5 sadnih dreves, od katerih je bilo nekaj hrušk, nekaj pa jablan. Že zato, da sem znal obrezovati svoja drevesa, sem se opremil s potrebnim znanjem ter orodjem. Ker sem opazil, da obrezovanje sadnih dreves in vinske trte potrebujejo tudi drugi v okolici, sem pričel z obrezovanjem tudi po naročilu. V naslednjih nekaj letih sem storitev obrezovanja opustil, leta 2013 pa se preselil v Maribor.

Obrezovanje dreves sem ponovno obudil leta 2019, ko sem prevzel nego vrbe in bezga naše večstanovanjske stavbe. Nezadovoljivo vzdrževanje sprehajalnih poti v svoji okolici pa me je spodbudilo, da sem pričel še s prostovoljskimi akcijami obrezovanja drugih dreves. Ker sem opazil, da me nega dreves zelo veseli, se odtlej vse bolj razvijam v tej smeri tudi profesionalno. Nekaj mojih strokovnih referenc:
Member of the International Society of Arboriculture
Član Mednarodnega združenja za arborikulturo, številka: 330785
ISA - International Society of Arboriculture
ArboristSite.com
Podporni član ameriškega arborističnega foruma
AS - ArboristSite
The Arboricultural Association
Član Združenja za arborikulturo, številka: AS9695
AA - The Arboricultural Association
Arb Talk
Član angleškega arborističnega foruma
AT - ArbTalk
Urban & Community Forestry Society
Član Združenja za urbano in skupnostno gozdarstvo
UCFS - Urban & Community Forestry Society
Član domače organizacije za nego dreves v urbanem okolju
ADS - Arboristično društvo Slovenije
Hortikulturno društvo Maribor logo
Član naslednika Olepševalnega društva Maribor
HDM - Hortikulturno društvo Maribor

Priporočam ogled PDF knjige:
Vodnik po izjemnih drevesih v mestnih parkih Maribora

ter dokumentarnega filma:
Izjemna drevesa v mestnih parkih Maribora
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije
Član podporne organizacije za gojitelje sadnega drevja
SSDS - Strokovno sadjarsko društvo Slovenije

Priporočam ogled PDF dokumenta:
Zbornik referatov 5. slovenskega sadjarskega kongresa
Član Mednarodnega združenja drevesnih plezalcev, številka: 05012311
TCI - Tree Climbers International
The Global Organization of Tree Climbers logo
Član Svetovne organizacije drevesnih plezalcev
GOTC - The Global Organization of Tree Climbers
Botanični vrt Univerze v Mariboru
Član Društva prijateljev Botaničnega vrta UM
BVUM - Botanični vrt Univerze v Mariboru
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Član domačega predstavnika BirdLife International
DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Urbani gozd
Član in strokovnjak za drevesa Facebook skupine
UG - Urbani Gozd
Facebook skupina Za drevesa gre!
Član Facebook skupine proti obglavljanju dreves
ZDG - Za drevesa gre!
Arboretum Volčji Potok
Podpornik največjega slovenskega drevesnega parka
AVP - Arboretum Volčji potok
Podpornik zemljevida dreves mesta New York
NYC - New York City Tree Map
European Arboricultural Council
Podpornik Evropskega sveta za arborikulturo
EAC - European Arboricultural Council
European Arboricultural Standards
Podpornik Evropskih standardov za arborikulturo
EAS - European Arboricultural Standards

Priporočam v slovenščino prevedena PDF priročnika:

Evropski standard za obrezovanje dreves

Evropski standard za sajenje dreves
ArborTech Project Erasmus+
Podpornik EU izobraževalnega programa Urbani arborist
ATPE - ArborTech Project Erasmus+
The FORESTWELL Project
Podpornik EU projekta za razvoj gozdnega velnes turizma
FWPE - ForestWell Project Erasmus+
European Forum on Urban Forestry logo
Podpornik Evropskega foruma za urbano gozdarstvo
EFUF - European Forum on Urban Forestry

European Forestry and Environmental Skills Council
Podpornik Evropskih standardov za verižno žago
EFESC - European Forestry and Environmental Skills Council
American Society of Consulting Arborists logo
Podpornik Ameriškega združenja svetovalnih arboristov
ASCA - American Society of Consulting Arborists
Knjiga Mestno drevje
Podpornik knjige Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani:
Mestno drevje, 2. izdaja s popravki
Brošura Mesto dreves
Podpornik brošure Društva krajinskih arhitektov Slovenije
Mesto dreves, PDF rezultati ankete
Logotip Mestna občina Maribor
Podpornik pravilnika Mestne občine Maribor:
Načrtovanje, sajenje in nega lesnih rastlin na javnih površinah

Priporočam branje tudi odloka:
Razglasitev gozdov s posebnim namenom
Časopis Večer
Sogovornik za članek v časopisu Večer:
Primer nestrokovnega obreza dreves v Mariboru

ter za članek z nadaljevanjem zgodbe:
Drevesa nestrokovno obrezali tudi v centru Maribora

Priporočam branje tudi naslednjega članka:
Posekati ali ohraniti drevesa

ter povzetka predstavitve načrtov za naprej:
V Mariboru okrogla miza o drevesih
maribor24.si
Sogovornik za članek na portalu maribor24.si:
Maribor je res vse bolj zelen, toda ali se za rastlinje ustrezno skrbi?

Priporočam branje tudi naslednjega članka:
V okolici Maribora bodo podrli najdaljši lipov drevored v Sloveniji
Na dlani logo

Drevesni plezalec iz članka na portalu Nadlani.si:
Junak rešil mačko po treh dolgih dneh na visokem drevesu!
Arboricultural Academy logo
Učenec izobraževalnih vsebin Arboristične akademije
AA - Arboricultural Academy
Safe Climbing
Udeleženec spletnega tečaja za varno drevesno plezanje
SCN - SafeClimbing.net
Kmetijski inštitut Slovenije
Udeleženec prikaza obrezovanja sadnega drevja
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije
Zavod za gozdove Slovenije
Udeleženec tečaja varnega dela z verižno žago
ZGS - Zavod za gozdove Slovenije
Rdeči križ Slovenije
Udeleženec tečaja prve pomoči za zaposlene
RKS - Rdeči križ Slovenije
IVD Maribor
Udeleženec tečaja varnega dela z dvižnimi ploščadmi
IVD - Inštitut za varstvo pri delu Maribor
Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna
Udeleženec tečaja arboristike
SGLZŠ - Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna
Tree Care Industry Association
Udeleženec spletnega tečaja za varno nego dreves
TCIA - Tree Care Industry Association
Tole je nekaj dokumentarnih video posnetkov mojih izobraževanj ter praktičnih vaj:
Če imate kakšne potrebe glede obrezovanja dreves in poseka dreves, me lahko pokličete in pridem na ogled. Glede na obseg projekta, ga lahko realiziram samostojno ali v sodelovanju z drugimi arboristi ter gozdarji. Pri delu visoko v drevesni krošnji varnostni standardi nalagajo, da sta prisotna vsaj dva arborista že zato, da v primeru nesreče lahko drug drugega rešita iz krošnje. Gozdarji pa z gozdarskimi nakladalniki in prikolicami izvedejo odvoz vej in hlodov. Dokumentarne posnetke s primeri mojih vaj obrezovanj in podiranj dreves si lahko ogledate preko naslednjih dveh povezav:
Še več video posnetkov si lahko ogledate na mojem YouTube kanalu ter Facebook strani z imenom Arborist Valentin. Na Facebooku pa objavljam tudi fotografije vaj obrezovanj in podiranj dreves ter druge z arboristiko povezane vsebine:
Tel: 041 756 753
Valentin, hiša Rozman
c/o Koroška cesta 104, Maribor
Nedomače, blizu [2000]
E-pošta: info@valentinrozman.si