Kaj je kovčing

Kovčing oziroma coaching je metoda odklepanja človeških potencialov ter učenja v obliki osredotočene komunikacije med dvema posameznikoma. Rezultat coachinga je opolnomočenje posameznika ter povečanje njegove sposobnost uspešnega samostojnega delovanja v življenju.

Kaj pomeni beseda kovčing?

Izvor beseda kovčing je povezan z madžarskim mestom Kocs, kjer so v 15. stojetju izdelovali kočije. Vloga kovča je torej, da neko osebo pelje skozi določen razvojni proces. Pri učenju je kovč mentor, ki študenta pripravi na izpite. Pri športu je kovč trener, ki atlete pripravi na tekmo. Beseda kovč se v slovenski jezik pogosto prevaja kot trener. Ni pa to najbolj ustrezna beseda, saj trenira lahko nekdo tudi samostojno, kovčing pa je proces, kjer ena človek usmerja drugega.

Kaj je življenjski coaching?

V poklicu kovčinga obstaja več različnih usmeritev oziroma specializacij glede na ciljno področje doseganja preobrazbe. Na primer:

 • Life Coach (življenjski kovč)
 • Career Coach (karierni kovč)
 • Executive Coach (vodstveni kovč)
 • Peer Coach (vrstniški kovč)
 • Team Coach (skupinski kovč)

Življenjski kovč oziroma Life Coach je torej najbolj celosten način kovčinga, saj se zajema razvoj čisto vseh potrebnih veščin in znanj posameznika na vseh področjih življenja.

Za koga je kovčing primeren?

Kovčing se je razvil iz pozitivne psihologije in njegovi učinki so tudi psihoterapevtski. Vendar pa osnovni namen kovčinga ni izboljšanje psihičnega stanja oziroma počutja. Kovčing je primeren za tiste, ki imajo željo vzeti vajeti svojega življenja v svoje roke, si določiti cilj, nato pa narediti praktične korake po začrtani poti. Če se nekdo zanima za kovčing, se najprej naredi uvodni pogovor in potem se ugotovi, ali je kovčing za tega človeka dejansko primerna oblika podpore.

Kako kovčing poteka?

Ko se nekdo odloči za kovčing, se s tem človekom najprej dogovori za termin in trajanje pogovora. O čem se bo na kovčingu pogovarjalo, določi naročnik kovčinga. Nato kovč z zastavljanjem vprašanj vodi pogovor tako, da se pride do čim bolj uporabnih rešitev. Pri tem se lahko uporabi razširjen model GROW - Goal, Reality, Options, Will (cilj, stanje, možnosti, volja). Kovčing običajno poteka v naslednjih zaporednih korakih:

 1. določitev teme pogovora
 2. pregled dosedanjih dosežkov
 3. določitev želenih ciljev
 4. analiza trenutnega stanja
 5. ugotovitev razpoložljivih možnosti
 6. določitev naslednjih korakov
 7. postavitev časovnih okvirov
 8. uvedba novih navad
 9. pregled uspešnosti coachinga

Ni pa nujno da se skozi en pogovor vztraja k doseganju cilja, ki se ga je določilo na začetku kovčinga. Če vmes pride do novih spoznanj, ki bistveno vplivajo na razumevanje razloga za prvoten cilj, se lahko določi drugačnega. Nato se preostali del pogovora prilagodi osredotočenju na novo zastavljen cilj.

Kakšna orodja uporablja kovč?

V osnovi kovč pozorno posluša in sprašuje drugega človeka ter občasno ustmeno ponovi ali povzame kar je slišal. Kovč lahko uporabi tudi papirnato ali elektronsko beležko, da si zabeleži ključne informacije in tako lažje zrcali kar je slišal. Zlasti v primeru, če ima človek, ki je prišel na kovčing, med pogovorom težave pri razjasnitvi zadev, se lahko uporablja tudi dodatne kreativne pripomočke. Na primer ponazoritev občutka ali stanja preko risanja s flomastrom na tablo ali velik list papirja, oblikovanje kosa plastelina, izbira nečesa iz vreče mešanih predmetov, sestavljanje legokock ali igranje vlog na različnih stolih.

Kakšni so vzgojni vidiki kovčinga?

Med poslušanjem je kovč še posebej pozoren na številne napake razmišljanja, ki nas držijo v stanju napačne predstave resničnosti. Ko kovč opazi takšne vrste razmišljanja, uporabi metodo Sokratskega spraševanja, imenovanem po znanem grškem filozofu Sokratu. Pogoste napake razmišljanja so naslednje:

 • polarizirano razmišljanje
 • posploševanje dejstev
 • katastrofiranje dogodkov
 • jemanje stvari osebno
 • valjenje krivde na druge
 • domnevno branje misli drugih
 • kritiziranje samega sebe
 • vztrajanje pri enakih občutkih
 • sklepanje na osnovi le ene izkušnje
 • nepriznavanje lastnih zaslug
 • predsodki zgolj v lastno korist
 • domnevanje podobnosti
 • večja odprtost do nam podobnih
 • pričakovanje samodejnih sprememb
 • označevanje ljudi z etiketami
 • izpostavljanje zgolj negativnih stvari
 • zmotno pričakovanje pravičnosti
 • prepričanje da imamo vedno prav
 • fanatičen pozitivizem

Rezultat spraševanja, ki pokaže na tovrstne umske iluzije, je bolj točno dojemanja realnosti. Posledično se okrepi osebno odgovornost, kar pripelje do bistvene izboljšave v odnosu do sebe in drugih.

Kaj so še značilnosti kovčinga?

Tipičen klepet s prijateljem je videti tako, da približno 50% časa govori en, 50% časa pa drug človek. Ob tem pogosto en človek drugemu skoči v besedo, dokončuje stavke drugega človeka ter izraža svoja mnenja in čustva o slišanem. Neredko prijatelji o tem kar so slišali od nas, uporabijo tudi za obrekovanje ob pogovoru z dugimi ljudmi. Pri kovčingu pa kovč govori le okoli 10% časa, ostalih 90% časa pa skrbno posluša. Kovč se izogiba vsega, s čemer bi lahko zmotil miselni proces drugega človeka in se ne vpleta z govorjenjem o svojih čustvih ali lastnih preteklih izkušnjah. Zlasti pa se kovč drži stroge profesionalne zaupnosti, kar pomeni da vse povedano obdrži le za sebe in nikoli ne razlaga drugim o tem, kaj je med kovčingom slišal. Izjema so le primeri kazalcev na kazniva ter nasilna dejanja.

Kakše so možne izvedbe kovčinga?

Za izvedbo coaching je najbolj pomembno, da se kovč in drug človek nahajata v okolju, kjer ju nič ne bo motilo pri pogovoru ter da je zagotovljena zasebnost. Idealno je, da se sestaneta v živo v neki sobi, lahko pa se kovč oglasi v pisarni ali na domu naročnika oziroma na drugem primernem mestu. Poleg izvedbe kovčinga v sede, je možna izvedba tudi med sprehodom ali med vožnjo z avto. Če srečanje v živo ni možno, se lahko kovčing izvede preko spletne video konference. Sicer pa je uspešen kovčing možno opraviti tudi zgolj preko telefona, saj je pogovor najbolj bistven element medsebojnega sporazumevanja.

Kako dolgo traja kovčing?

Posamezni kovčing pogovor trajajo od pol ure do dveh ur, včasih tudi dlje. Koliko pogovorov je potrebnih za dosego zadovoljivega učinka, pa je odvisno od tega, kakšne so želje naročnika kovčinga. Lahko so cilji, da se doseže zgolj manjša sprememba v življenju nekega človeka, lahko pa so želje, da se pride do globljih sprememb, preoblikovanja trdovratnejšega vzorca, ali pa do premika na več življenjskih področij. Za kovčing je tipično da se preobrazbo dosega skozi več zaporednih pogovorov enkrat ali večkat mesečno skozi obdobje več mesecev. Mnogo kovčev zato svoje storitve ne zaračunava po urni postavki, temveč ponujajo različne pakete kovčingov, kjer število pogovorov ter skupni čas pogovorov niso strogo določni. Kajti osnovni smisel kovčinga je v tem, da se zagotovo doseže zastavjen cilj, pot do tja pa se prilagodi.

Glede česa kovčing lahko pomaga?

Kovčing je univerzalna metoda refleksije, s katero se lahko doseže izboljšanje stanja na katerem koli področju. Vsak kovč seveda ima specifične življenjske izkušnje ter tudi druga profesionalna znanja, vendar pa to ni bistveno za sam proces kovčinga. Zato je z uporabo kovčinga možno doseči številna izboljšanja, ki se jih uresničuje tudi z uporabo drugih pristopov, kot so na primer psihoanaliza ter psihoterapija. Kovčing se torej lahko uporabi za izboljšanje počutja in odnosa s samim seboj, premagovanje raznih odvisnosti oziroma zasvojenosti ter izboljšanja vrstniških, družinskih in partnerskih odnosov. Vendar pa so najbolj tipični naročniki kovčing storitev predvsem ljudje na vodilnih položajih, ki želijo izboljšati učinke na delovnem mestu ter povečati poslovno produktivnost.

Kako lahko naročite kovčing?

Če želite dodatne informacije glede kovčinga, pošljite SMS sporočilo na številko 041 756 753, ali preko e-pošte na naslov: info@valentinrozman.si. Če ste že dovolj informirani, pa se na tej spletni strani registrirajte ali prijavite, nato pa rezervirajte svoj termin kovčinga preko spletnega sistema za naročanje storitev.

Valentin, hiša Rozman, c/o Koroška cesta 104, Maribor, blizu [2000], Tel: 041 756 753, E-mail: info@valentinrozman.si.
Razpoložljivost terminov: Od ponedeljka do nedelje in prazniki, od 8h do 22h.