fbpx
Primer izvedbe life coaching storitev

Kaj je coaching?

Coaching je metoda odklepanja človeških potencialov ter učenja v obliki osredotočene komunikacije med dvema posameznikoma. Rezultat coachinga je opolnomočenje posameznika ter povečanje njegove sposobnost uspešnega samostojnega delovanja v življenju.

Kaj pomeni beseda coaching?

Izvor beseda coaching je povezan z madžarskim mestom Kocs, kjer so v 15. stojetju izdelovali kočije. Vloga coacha je torej, da neko osebo pelje skozi določen razvojni proces. Pri učenju je coach mentor, ki študenta pripravi na izpite. Pri športu je coach trener, ki atlete pripravi na tekmo. Beseda coach (izg. kouč) se v slovenski jezik pogosto prevaja kot trener. Ni pa to najbolj ustrezna beseda, saj trenira lahko nekdo tudi samostojno, coaching pa je proces, kjer ena oseba usmerja drugo.

Kaj je life coaching?

V poklicu coachinga obstaja več različnih usmeritev oziroma specializacij glede na ciljno področje doseganja preobrazbe. Na primer:

 • Life Coach (življenjski trener)
 • Career Coach (karierni trener)
 • Executive Coach (vodstveni trener)
 • Peer Coach (vrstniški trener)
 • Team Coach (skupinski trener)

Life coach oziroma življenjski trener je torej najbolj celosten način coachinga, saj se zajema razvoj čisto vseh potrebnih veščin in znanj posameznika na vseh področjih življenja.

Za koga je coaching primeren?

Coaching se je razvil iz pozitivne psihologije in njegovi učinki so tudi psihoterapevtski. Vendar pa osnovni namen coachinga ni izboljšanje psihičnega stanja oziroma počutja. Coaching je primeren za tiste, ki imajo željo vzeti vajeti svojega življenja v svoje roke, si določiti cilj, nato pa narediti praktične korake po začrtani poti. Če se nekdo zanima coaching, se najprej naredi uvodni pogovor in potem se ugotovi, ali je coaching za to osebo dejansko primerna oblika podpore.

Kako coaching poteka?

Ko se nekdo odloči za coaching, se s to osebo najprej dogovori za termin in trajanje pogovora. O čem se bo na coachingu pogovarjalo, določi tista oseba, ki pride na coaching. Nato coach z zastavljanjem vprašanj vodi pogovor tako, da se pride do čim bolj uporabnih rešitev. Pri tem se lahko uporabi razširjen model GROW (Goal, Reality, Options, Will). Coaching običajno poteka v naslednjih zaporednih korakih:

 1. določitev teme pogovora
 2. pregled dosedanjih dosežkov
 3. določitev želenih ciljev
 4. analiza trenutnega stanja
 5. ugotovitev razpoložljivih možnosti
 6. določitev naslednjih korakov
 7. postavitev časovnih okvirov
 8. uvedba novih navad
 9. pregled uspešnosti coachinga

Ni pa nujno da se skozi en pogovor vztraja k doseganju cilja, ki se ga je določilo na začetku coachinga. Če vmes pride do novih spoznanj, ki bistveno vplivajo na razumevanje razlog za prvoten cilj, se lahko določi drugačnega. In nato se preostali del pogovora prilagodi osredotočenju na novo zastavljen cilj.

Kakšna orodja uporablja coach?

V osnovi coach pozorno posluša in sprašuje drugo osebo ter občasno ustmeno ponovi ali povzame kar je slišal. Coach lahko uporabi tudi papirnato ali elektronsko beležko, da si zabeleži ključne informacije in tako lažje zrcali kar je slišal. Zlasti v primeru, če ima oseba, ki je prišla na coaching, med pogovorom težave pri razjasnitvi zadev, se lahko uporablja tudi dodatna kreativna pripomočke. Na primer ponazoritev občutka ali stanja preko risanja s flomastrom na tablo ali velik list papirja, oblikovanje kosa plastelina, izbira nečesa iz vreče mešanih predmetov, sestavljanje legokock ali igranje vlog na različnih stolih.

Kakšni so vzgojni vidiki coachinga?

Med poslušanjem je coach še posebej pozoren na številne napake razmišljanja, ki nas držijo v stanju napačne predstave resničnosti. Ko coach opazi takšne vrste razmišljanja, uporabi metodo Sokratskega spraševanja, imenovanem po znanem grškem filozofu Sokratu. Pogoste napake razmišljanja so naslednje:

 • polarizirano razmišljanje
 • posploševanje dejstev
 • katastrofiranje dogodkov
 • jemanje stvari osebno
 • valjenje krivde na druge
 • domnevno branje misli drugih
 • kritiziranje samega sebe
 • vztrajanje pri enakih občutkih
 • sklepanje na osnovi le ene izkušnje
 • nepriznavanje lastnih zaslug
 • predsodki zgolj v lastno korist
 • domnevanje podobnosti
 • večja odprtost do nam podobnih
 • pričakovanje samodejnih sprememb
 • označevanje ljudi z etiketami
 • izpostavljanje zgolj negativnih stvari
 • zmotno pričakovanje pravičnosti
 • prepričanje da imamo vedno prav
 • fanatičen pozitivizem

Rezultat spraševanja, ki pokaže na tovrstne umske iluzije, je bolj točno dojemanja realnosti. Posledično se okrepi osebno odgovornost, kar pripelje do bistvene izboljšave v odnosu do sebe in drugih.

Kaj so še značilnosti coachinga?

Tipičen klepet s prijateljem je videti tako, da približno 50% časa govori ena, 50% časa pa druga oseba. Ob tem pa pogosto ena oseba drugi skoči v besedo, dokončuje stavke druge osebe ter izraža svoja mnenja ter čustva o slišanem. Neredko prijatelji o tem kar so slišali od nas, uporabijo tudi za obrekovanje ob pogovoru z dugimi osebmi. Pri coachingu pa coach govori le okoli 10% časa, ostalih 90% časa pa skrbno posluša. Coach se izogiba vsega, s čemer bi lahko zmotil miselni proces druge osebe in se ne vpleta z govorjenjem o svojih čustvih ali preteklih osebnih izkušnjah. Zlasti pa se coach drži stroge profesionalne zaupnosti, kar pomeni da vse povedano obdrži le za sebe in nikoli ne razlaga drugim o tem, kaj je med coachingom slišal. Izjema so le primeri kazalcev na kazniva ter nasilna dejanja.

Kakše so možne izvedbe coachinga?

Za izvedbo coaching je najbolj pomembno, da se coach in druga oseba nahajata v okolju, kjer ju nič ne bo motilo pri pogovoru ter da je zagotovljena zasebnost. Idealno je, da se sestaneta v živo v coaching sobi, lahko pa se coach oglasi v pisarni ali na domu naročnika oziroma na drugem primernem mestu. Poleg izvedbe coachinga v sede, je možna izvedba tudi med sprehodom. Če srečanje v živo ni možno, se lahko coaching izvede preko video konference z uporabo aplikacije kot je Skype. Sicer pa je uspešen coaching možno opraviti tudi zgolj preko telefona, saj je pogovor najbolj bistven element medsebojnega sporazumevanja.

Kako dolgo traja coaching?

Posamezni coaching pogovoru lahko trajajo od pol ure do dveh ur, včasih tudi dlje. Koliko pogovorov je potrebnih za dosego zadovoljivega učinka, pa je odvisno od tega, kakšne so želje naročnika coachinga. Lahko so cilji, da se doseže zgolj manjša sprememba v življenju neke osebe, lahko pa so želje, da se pride do globljih sprememb, preoblikovanja trdovratnejšega vzorca, ali pa do premika na več življenjskih področij. Za coaching je tipično da se preobrazbo dosega skozi več zaporednih pogovorov enkrat ali večkat mesečno skozi obdobje več mesecev. Mnogo coachev zato svoje storitve ne zaračunava po urni postavki, temveč ponujajo različne pakete coachingov, kjer število pogovorov ter posamezni in skupni čas pogovorov niso strogo določni. Kajti osnovni smisel coachinga je v tem, da se zagotovo doseže zastavjen cilj, pot do tja pa se prilagodi.

Glede česa coaching lahko pomaga?

Coaching je univerzalna metoda refleksije, s katero se lahko doseže izboljšanje stanja na katerem koli področju. Vsak coach seveda ima specifične življenjske izkušnje ter tudi druga profesionalna znanja, vendar pa to ni bistveno za sam proces coachinga. Zato je z uporabo coachinga možno doseči številna izboljšanja, ki se jih uresničuje tudi z uporabo drugih pristopov, kot na primer psihoanaliza ter psihoterapija. Coaching se torej lahko uporabi za izboljšanje počutja in odnosa s samim sabo, premagovanje raznih odvisnosti oziroma zasvojenosti ter vrstniških, družinskih in partnerskih odnosov. Vendar pa so najbolj tipični naročniki coaching storitev predvsem ljudje na vodilnih položajih, ki želijo izboljšati učinke na delovnem mestu ter povečati poslovno produktivnost.

Kako stopiti v stik z mano?

Pošljite mi e-sporočilo na info@valentinrozman.si ali SMS na 041 756 753 in kontaktiral vas bom najkasneje v roku enega dneva. Hkrati me lahko zaprosite za prijateljstvo tudi na socialnih omrežjih:

https://facebook.com/valentinrozman
https://linkedin.com/in/valentinrozman
https://mewe.com/i/valentin.rozman
https://vk.com/valentin.rozman
https://twitter.com/valentinrozman
https://publishwall.si/valentin.rozman
https://prerojenadezela.si/clani/valentin
https://gab.com/valentinrozman
https://flote.app/valentinrozman
https://destonians.com/members/valentin
https://gforce.network/u/valentinrozman
https://instagram.com/valentinrozman
https://minds.com/valentinrozman

Zelo sem aktiven tudi v številnih Telegram skupinah, zlasti v Združene-žive-sile:
https://t.me/joinchat/jv9yAPGW0SdkN2Zk

In komuniciram tudi preko naslednjih aplikacij:
Skype, Zoom, WhatsApp, Viber, Signal, Element, Slack, Discord, Snapchat.