Splošni pogoji poslovanja

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Tole so splošni pogoji poslovanja pravne osebe Valentin Rozman, zavod za psihološko svetovanje, Maribor in veljajo za vse naročnike storitev zavoda. Kratko ime zavoda je Valentin Rozman, Maribor. Sedež zavoda je Koroška cesta 104, 2000 Maribor. Davčna številka se glasi SI95691421, matična številka pa je 6629300000. Odgovorna oseba je direktor Valentin Rozman, ki se ga lahko kontaktira preko e-naslova info@valentinrozman.si ter telefonske številke 041 756 753. 

2. OPIS STORITEV
Zavod Valentin Rozman, Maribor ponuja storitve psihološkega svetovanja. Gre za unikatni prostop, ki ga je razvil Valentin Rozman na osnovi proučevanja psihologije, psihoterapije, tradicionalne medicine in duhovnosti. Svetovanja se izvajajo v obliki individualnega, partnerskega, družinskega ali skupinskega pogovora. V primeru sporov pa lahko tudi v obliki mediacije. Med svetovanjem uporabniki storitve pridobijo informacije o delovanju človekovega uma oziroma misli ter čustev. Na željo lahko pogovor teče tudi o globjih tematikah, kot so spolni odnosi, duhovni svet ter reinkarnacija. Namen svetovanj je povečevanje zavedanja, boljše razumevanje samega sebe, krepitev integritete oziroma prevzemanje lastne odgovornosti za trenutno stanje.

3. IZVEDBA STORITEV
Svetovalne storitve je možno opraviti med fizičnim srečanjem svetovalca ter uporabnika, lahko pa tudi na daljavo preko digitalnih komunikacijskih sredstev. V koliko je le možno in vsaj za prvo svetovanje, se priporoča fizično srečanje. Lokacija srečanj je lahko svetovalnica na sedežu zavoda, ali katera koli druga lokacija po želji uporabnika storitev. Poleg svetovanja med sedenjem, je možno svetovanje tudi med sprehodom in celo planinskim pohodom. V kolikor mora svetovalec za začetek svetovanja odpotovati na drugo lokacijo, se prištejejo tudi potni stroški. Svetovanje na daljavo je možno preko elektronskih naprav, kot so namizni in prenostni računalnik, tablice in pametni telefoni. Način komunikacije so lahko s hkratno uporabo videa in zvoka, lahko je samo zvočna komunikacija, ali pa zgolj tipkani pogovor. Za ta namen je možna uporaba aplikacij, kot so 
Facebook, Skype, Zoom, Viber, WhatsApp, Telegram in Slack.

4. NAROČANJE STORITEV
Priporočamo naročanje storitev preko naše spletne strani. To vam namreč omogoča enostavno izbiro želene storitve, takojšnji prikaz vseh še prostih terminov ter njihovo rezervacijo. Čas trajanja storitve je možno izbrati v 30-minutnih intervalih. Priporočena dolžina prvega svetovanja je vsaj 2 uri. Ena ura je namreč minimalni čas, da svetovalec pridobi dovolj dobro razumevanje stanja. Dodatna ura pa je namenjena, da svetovalec priporoči aktivnosti za izboljšanje stanja. Za naknadna svetovanja, zlasti na daljavo, pa so lahko tudi v dolžini 1 ali pol ure. V primeru svetovanj med fizičnim srečanjem, se lahko uporabnik dogovori tudi za dodatno podaljšanje časa svetovanja, v kolikor svetovalcu to čas dopušča. Kdor ni zmožen naročiti svetovanja preko spletne strani, lahko to stori tudi preko telefona, s klicem ali SMS sporočilo na številko 041 756 753.

5.PLAČILO STORITEV
Ob zaključku spletnega naročila svetovanja, uporabnik izbere tudi želeni način plačila. Za vsa svetovanja na daljavo je obvezno predhodno plačilo storitve. Možno je bančno nakazilo, plačilo s kreditnimi karticami Visa, MasterCard, American Express ali preko PayPal sistema. Poleg plačila v evrski valuti, je možno plačilo tudi z uporabo številnih kriptovalut. Ob naročilu svetovanja s fizičnim srečanjem, pa lahko plačate tudi z gotovino, poleg Visa in MasterCard kartice pa lahko plačate tudi s kartico Maestro ter preko mBills, Apple Pay in Google Pay sistema. Vse cene storitev vsebujejo 22% DDV. Po opravljeni storitvi prejmete davčno potrjen račun. V primeru svetovanja na daljavo, prejmete račun po e-pošti. V primeru fizičnega srečanja, pa po opravljenem svetovanju 
prejmete račun, natisnjen na prenosni termični tiskalnik. 

6. PREKLIC IN REKLAMACIJE
Če uporabnik prekliče naročene storitve vsaj 48 ur pred rezerviranim terminom, ne bo imel nobenih stroškov. Če termin prekliče v času od 48 do 24 ur pred rezerviranim terminom, se mu zaračuna polovična cena naročene storitve. Če uporabnik ne prekliče rezervacije storitve, vendar se svetovanja v rezerviranem času ne udeleži, se mu zaračuna polna cena naročene storitve. 

Maribor, 13. 11. 2019
Valentin Rozman, direktor